Treff på våre hjemmesider har økt betraktlig

Siden vi lanserte de nye hjemmesiden den 10 februar i år har besøkstallene økt betraktelig, faktisk med hele 964%
Dette tilsvarer omtrentlig 5 besøkende pr. dag og tallene er økende, de siste 10 dagene har vi ligget på et gjennomsnitt på 10 stk. pr. dag.
Den høye økningen sier jo hvor lite besøk det var tidligere og dette finnes det flere grunner til.
Men hovedsak er nok bedre synelighet i søkemotorer hovedgrunnen.

75% av de som besøker siden er unike treff. D.v.s. at den samme personen ikke kan gå inn 2 dager etter hverandre f.eks. fra samme datamaskin, da vil prosenten for unike vært lavere.
De som besøker hjemmesiden er gjennomsnittelig innom i ca. 2 minutter og dette er jo ganske bra.
Hver besøkende besøker i gjennomsnitt ca. 5 sider og det tyder jo på at de kikker litt rundt, men det er nyhetene som har høyest antall besøk.
Bluesnews.no er den eksterne kilden som generer mest treff til oss, i gjennomsnitt generer den 1 treff pr. dag.

En liten kuriositet, vi har flest treff i fra Norge, men den siste måneden har vi også fått treff fra Sverige, Bulgaria, Skottland og Danmark